Банкеръ Daily

Новини

ИЗБРАХА НОВ СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ЗЕНИТ АГРОХОЛДИНГ

Зенит Агрохолдинг АД не разпределя печалба поради отрицателен финансов резултат в края на 2008 година. Това стана ясно след приемането на доклада за дейността на дружеството и годишния финансов отчет за 2008 година.
Общото събрание е възложило на съвета на директорите да изпълнява функциите на Одитен комитет на основание чл. 40ж от Закона за независимия финансов одит с мандат от три години. За негов председател е избран Владимир Иванов Москов.
Поради изтичането на мандата на сегашния състав на съвета на директорите, по предложение на Никола Зикатанов - управител на акционера Изола Бългериън инвестмънтс ЕООД е избран нов управителен орган, в който влизат: Мильо Алексов Зикатанов, Светослав Тодоров Батуров и Владимир Иванов Москов, с мандат от пет години. Всеки от тях ще получава по 240 лв. възнаграждение месечно.

Facebook logo
Бъдете с нас и във