Банкеръ Daily

Новини

ИЗБРАХА НОВ СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ОРИГИНАЛ - СЕВЛИЕВО

Редовното общо събрание на акционерите на Оригинал АД - Севлиево, проведено на 30 юни, е приело доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството, одитирания годишен финансов отчет и анализа за извършения одит за 2008 година.
Поради изтичане на мандата на стария борд общото събрание е избрало нов съвет на директорите, в който влизат двама от стария му състав - Венелин Христов - председател, и Винсент Христов, а избраният нов член е Любка Евлогиева Владимирова. Тя е с професионален опит в икономиката и с дългогодишен опит на мениджър. Михаил Йонков Йонков не е преизбран в борда. Акционерите са освободили от отговорност членовете на управителния орган за дейността им през миналата година, тъй като същите не са причинили виновно вреди на дружеството. Останаха обаче без отговор въпросите относно влошеното финансово състояние на предприятието и закъснението с месеци в изплащането на дължимите на работниците заплати.
С оглед финансовото състояние на фирмата мениджърите няма да получават възнаграждение, а новият член ще внесе гаранция за управление, която е равна на три минимални за страната заплати, а именно - 720 лева.
Съгласно чл. 40ж от Закона за независимия финансов одит няма пречки функциите на Одитен комитет на Оригинал АД да се изпълняват от съвета на директорите. Те са избрани с мандат три години, колкото е и на управителния орган, а Любка Евлогиева Владимирова става председател на комитета.

Facebook logo
Бъдете с нас и във