Банкеръ Daily

Новини

Избират нов съвет на директорите на Тритон И И - Пловдив

За избор на нов съвет на директорите съгласно предложения от мениджърите ще гласуват акционерите на общото събрание на Тритон И И АД, Пловдив, което ще се състои на 6 юни, става ясно от поканата в Държавен вестник. Заедно с това ще се гласува и за освобождаване от отговорност на членовете на борда на директорите за дейността им през изминалата година.
Ще се обсъдят доклад за дейността на дружеството, годишния счетоводен отчет и баланс за 2010 г. и анализа на експерт-счетоводителя за извършената проверка на документацията. Ще се вземе решение и по начина за разпределяне на печалбата за миналата година.
Акционерите ще разгледат и предложените изменения и допълнения на устава на дружеството съгласно направените предложения.
Писмените материали по дневния ред на събранието са на разположение в седалището на дружеството всеки работен ден. При липса на кворум общото събрание ще се проведе на 20 юни на същото място и при същия дневен ред.
Предметът на дейност на фирмата е свързан с производство на какао, шоколадови и захарни изделия, Илко Генчев Генчев и Иван Стоянов Ангелов се поделят по 50.0% от общия капитал.

Facebook logo
Бъдете с нас и във