Банкеръ Daily

Новини

ЮТЕКС ХОЛДИНГ ОТЧЕТЕ ПЕЧАЛБА ОТ 2.771 МЛН. ЛВ. В КРАЯ НА СЕПТЕМВРИ

Нетната неконсолидирана печалба на Ютекс Холдинг АД за второто тримесечие на годината е в размер на 2.771 млн. лв., при нулев финансов резултат за същия период година по-рано. това показва финансовия отчет на холдинговото дружество, представен в БФБ-София. Добрият резултат се дължи на отчетени през годината 2.87 млн. лв. от положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти. Това всъщност са средствата получени от продажбата на дела си от 66% в дъщерното предприятие - Винпром Троян АД.
В края деветмесечието Ютекс Холдинг има инвестиции в капитала на 4 дъщерни дружества - Юта Русе АД (55%), Славянка АД - Бургас (59%), Албена Сливен АД (67%) и Обединен капитал% АД (100%), в 2 асоциирани и 4 други предприятия.
Основният капитал на холдинга е 596 хил. лв., а в дружеството няма акционери - физически и юридически лица, които да притежават над 5 на сто от акциите с право на глас.
Съветът на директорите на холдинга, който е в състав Румен Янчев - председател, Сергей Давидов - изпълнителен директор, и Иван Василев, е с мандат на управление 5 години. Той е избран на редовното годишно общо събрание на акционерите, проведено на 14 юли 2004 година.
През последните три години акционерите не са получавали дивиденти.
Компанията е наследник на регистрирания на 7 ноември 1996 г. приватизационен фонд Булстрад АД. От 13 март 1998г. той е преименован на холдинг Булстрад Инвест АД , а от 7 юли 2000 г. е Ютекс холдинг АД.

Facebook logo
Бъдете с нас и във