Банкеръ Daily

Новини

Юробанк И Еф Джи Груп: България да очаква ръст от 2,5% през 2011 гforkd

Юробанк И Еф Джи Груп прогнозира ръстът на БВП на България да се ускори до 2,5% или повече на годишна база през 2011 г., подкрепен от устойчиво възстановяване на износа и подобряващата се динамика на вътрешно търсене. Въпреки това продължават да съществуват редица неблагоприятни рискове за тази прогноза според последния доклад за България, издаден от звеното за анализи и прогнози на Юробанк И Еф Джи Груп. В България групата е представена от Пощенска банка.
Докладът на финансовата група отбелязва, че силните резултати през последното тримесечие на 2010 г. извеждат ръста на БВП до положителни стойности за годината. Ръстът на БВП на годишна база достига 0,3% през 2010 г. в сравнение със свиване от 5,0% през 2009 г. Икономиката продължава да се възстановява през последното тримесечие на 2010 г. и според данни на НСИ реалният БВП е нараснал с 1,7% през последното тримесечие на 2010 г. спрямо предходното, сравнено с 0,7% ръст през третото тримесечие на годината. Този резултат поставя България сред четирите страни от ЕС с най-силен растеж на тримесечна база през четвъртото тримесечие на миналата година.
Ръстът на реалния БВП е 2,1% на годишна база през последното тримесечие на 2010 г. в сравнение с 0,5% през предходното. От секторна гледна точка само в сферата на услугите все още се наблюдават отрицателни стойности, но и там темпът на свиване се забавя. Селското стопанство и промишлеността допринасят положително за растежа на БВП – през последното тримесечие на 2010 г. селскостопанската продукция се увеличава с 4,8% на годишна база спрямо 3,0% през предходното, докато промишленото производство се представя силно с ръст от 3,6% на годишна база, при свиване от 1,3% през предходното тримесечие. Показателите сочат, че през първото тримесечие на 2011 г. може да се очаква възстановяването в индустриалния сектор да продължи. Промишленото производство нараства с 6,7% на годишна база през декември, с което годишният ръст достига 2%, след спад от 18,3% през 2009 г. Продажбите в сферата на промишлеността, водещ индикатор за състоянието на промишленото производство, са нараснали с 25,7% на годишна база през последните два месеца на 2010 г.
Анализаторите на финансовата група отбелязват някои от рисковете, които могат да повлияят върху възстановяването. Безработицата остава висока особено в сферата на услугите. Процентът през януари е 10,1% по данни на Евростат (или 9,78% според местната статистика), като трендът остава възходящ. В резултат на това домакинствата остават изключително предпазливи по отношение на разходите си и продължават да заздравяват семейните бюджети. Докладът посочва още, че са налице значителни негативни рискове пред страната, произтичащи от относително високата външна задлъжнялост на частния сектор. На последно място докладът посочва и покачването на лошите кредити до 11,9% през декември 2010 г. от 10,6% през септември.

Facebook logo
Бъдете с нас и във