Банкеръ Daily

Новини

Юробанк И Еф Джи България става Юробанк България

Промяна в наименованието на Юробанк И Еф Джи България АД ще обсъди извънредно общо събрание на акционерите, насрочено за 6 ноември, съобщиха от финансовата институция. Проектът за решение предвижда банката да се преименува на Юробанк България АД.


Предвидено е и назначаване на член на Надзорния съвет на банката. Предложението е това да бъде Ставрос Йоану.


В дневния ред е и точката за приемане промени в устава на Юробанк И Еф Джи България АД.


При липса на кворум събранието ще се проведе на 27 ноември на същото място и при същия дневен ред.


Всички точки ще бъдат гласувани след одобрението на дневния ред от Българска народна банка.


Пощенска банка (с юридическо име Юробанк И Еф Джи България АД) е водеща универсална банка в България. Чрез широката си мрежа от над 220 локации тя предлага услуги на различни клиенти: физически лица, предприемачи, малки и средни предприятия и големи корпоративни и институционални клиенти.


Акционерният капитал на Юробанк И Еф Джи България АД е разпределен между EFG New Europe Holding B.V. с дял от 54.27%, Eurobank Ergasias S.A. с 34.56% и CEH Balkan Holdings Ltd. с 11.16 на сто. Останалите 0.01% са собственост на други миноритарни акционери.

Facebook logo
Бъдете с нас и във