Банкеръ Daily

Новини

Юрий Тодоров става ръководител на службата за вътрешен контрол на ЗД КД ЖИВОТ

Юрий Иванов Тодоров е одобрен за ръководител на служба за вътрешен контрол на Застрахователното дружество КД ЖИВОТ АД, съобщиха от пресцентъра на Комисията за финансов надзор.
Това стана с решение, подписано от Емил Атанасов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление Застрахователен надзор.
КД Живот България получава лиценз за извършване на животозастрахователна дейност на 20 декември 2006 година.
Акционерният капитал на фирмата е в размер на 6.400 млн. лв., разделени в 64 хил. акции с номинална стойност от 100 лева.
Дружеството е част от словенската финансова група KD - една от водещите институции в предоставянето на финансови услуги в Централна и Източна Европа, управляваща активи на стойност над 1 млрд. евро. Групата притежава лиценз по ISO 9001: 2000, издаден от Словенския институт за качествен контрол (SIQ).
Продуктовият портфейл на компанията се състои от застраховка Живот и Рента, застраховка Живот, свързана с инвестиционен фонд, Срочна застраховка Живот и допълнителна застраховка Злополука. Продуктовата политика на КД Живот е насочена към предлагане на класически и иновативни животозастрахователни решения. Основен акцент, в перспективен аспект, поставяме върху разработката и предлагането на нови продукти, съчетаващи световните тенденции в управлението на риска и динамиката на променящите се потребности на вътрешния пазар.
Дружеството се управлява от съвет на директорите в състав: Матия Шенк - председател на борда, Радован Пушнар - изпълнителен директор, и Иван Янакиев - независим член на борда.

Facebook logo
Бъдете с нас и във