Банкеръ Daily

Новини

ЮНИВЪРСЪЛ ПРОПЪРТИС РАЗПРЕДЕЛЯ 1 020 522 ЛВ. ЗА ДИВИДЕНТИ

Акционерите на Юнивърсъл Пропъртис АДСИЦ - София са гласували общият размер на дивидента, който да се разпредели между акционерите, да е в размер на 1 020 522.58 лева. Право да получат част от печалбата ще имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни след датата на събранието, или към 14 юли.
Желаещите да получат дивидент могат да закупута акции на дружеството до 10 юли (петък).
Приети са доклада за дейността на дружеството, годишния финансов отчет за 2008 г. и анализа на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка
Общото събрание е одобрило предложените промени в органите на управление на дружеството. Освободени са от длъжност Елизар Спасов Спасов, Татяна Андрейчева Христова и Йордан Георгиев Тодоров. Избран е нов съвет на директорите в състав: Йордан Георгиев Тодоров, Николай Крумов Шуманов и Димитър Килилов Мадамлиев.
Всички членове на мениджмънта са били освободени от отговорност за дейността им през 2008 година.
Гласувани са и промени в състава на Одитния комитет на дружеството.

Facebook logo
Бъдете с нас и във