Банкеръ Daily

Новини

ЮНИВЪРСЪЛ ПРОПЪРТИС Е ПОДАЛ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОСЛЕДВАЩА ЕМИСИЯ АКЦИИ

В БФБ-София АД е постъпило заявление от Юнивърсъл Пропъртис АДСИЦ - София за регистрация на последваща емисия акции, с ISIN код BG1100017067. Размерът на емисията е в размер на 6.5 млн. броя акции с номинална стойност от един лев всяка.

Facebook logo
Бъдете с нас и във