Банкеръ Daily

Новини

Исперих-БТ покрива загубата от предходни години

Общото събрание на акционерите на Исперих-БТ АД - Исперих, проведено на 25 октомври, е освободило като член на съвета на директорите Юксел Матем Хамза, а на негово място беше избран Мехмед Бейхан Сопен. Заедно с това всички членове на управителния орган - Бейхан Мехмед Сопен, Иван Стоядинов Николов и Юксел Матем Хамза, са били освободени от отговорност за дейността им през 2008 година.
Одобрено е и предложението за определяне на възнаграждението на членовете на борда на директорите.
Акционерите са приели доклада за дейността на компанията, заверения годишен финансов отчет за 2008 г., както и начина за разпределение на печалбата, в т.ч. за частично покриване на реализираната загуба от предходни години.

Facebook logo
Бъдете с нас и във