Банкеръ Daily

Новини

Испания ни предлага помощ в наблюдението на цените на храните

В Испания има действащ орган за контрол на цените на хранителните стоки и ние сме готови да споделим опита си с България. Това заяви министърът на околната среда, земеделието и морските ресурси Роса Агилар на среща с министъра на земеделието Мирослав Найденов в Мадрид. Министър Найденов информира Агилар за намерението на българското правителство да създаде такъв орган, който да следи стойностите на основните продукти по цялата верига – от суровината до търговската мрежа. Агилав посочи, че в Испания подобна институция съществува като аналитичен орган към земеделското министерство. Тя предоставя на правителството ежедневна информация за движението на цените по веригата въз основа на който се взимат политически решения. При откриване на несъответствия по веригата, правителството взима мерки, за да предупреди съответната индустрия и да търси правилния начин за решаване на проблемите.
Двамата министри се обединиха около констатацията, че като цяло Европейския съюз не разполага с достатъчно механизми за предотвратяване на спекулативни покачвания на цените и намирането на такива би трябвало да седи в основата на дебата за промените в Общата селскостопанска политика. Министрите посочиха, че усилията трябва да се насочат също към преодоляване на дисбаланса в субсидирането между отделните държави в ЕС. Г-жа Агилар смята, че в рамките на ЕС в бъдеще е необходимо да се създаде договорна рамка между производители и преработватели по отношение на цените по цялата верига. Тя посочи, че също така е необходимо да се опростят процедурите за кандидатстване и разпределение на европейските субсидии за земеделие.
Агилар информира министър Найденов, че Испания е единствената държава в ЕС с действащ закон за селските райони, който дава определени стимули на хората да останат да живеят в тези райони. Тя предложи страната да сподели своя опит в тази насока с нашата администрация.

Facebook logo
Бъдете с нас и във