Банкеръ Daily

Новини

Ипотечното кредитиране излезе от кризата

Повечето показатели на ипотечното кредитиране се върнаха на нивата от преди кризата. При голяма част от офертите лихвените нива, процентът на финансиране и на монолитно, и на панелно строителство, съпътстващите такси и комисиони са на нивата от средата на 2008 г., показва анализът на КредитЦентър за пазара на ипотечно кредитиране през отминалия месец април. От друга страна ръстовете на новоотпуснатите ипотечни кредити спрямо началото на 2010 г. се стабилизират и надхвърлят 10%. По-голямата сигурност, която търсят клиентите, доведе до по-честото и по-разумното ползване на застрахователни продукти, които дават допълнителна сигурност при покупката на жилище с кредит.
Средният размер на изтеглените ипотечни кредити в страната нарасна на 36 980 евро през април 2011-а. Това сочат данните на КредитЦентър за изминалия месец. Фактор за това е не само пролетта и традиционното за сезона събуждане на активността на потребителите. Графиката показва ясно изразената тенденция за плавно нарастване на размера на изтеглените кредити от лятото на 2010 г. насам. Въпреки че макроикономическата среда се възстановява бавно и с колебливи стъпки, данните сочат недвусмислено осъзнатата роля на банките, а именно - че те могат да се превърнат в двигател на това възстановяване, коментира Тихомир Тошев, изпълнителен директор на КредитЦентър.
От началото на тази година пазарът на имоти бавно се стабилизира около нивата, достигнати в края на 2010-а. Въпреки някои очаквания обаче, че ще станем свидетели на поскъпване, за немалко от имотите имахме движение надолу с още някой и друг процент. Всичко това мотивира потребителите да предприемат решителни стъпки, за да материализират своя интерес и намерението си за покупка на жилище. Това се случва в момент, когато цените на жилищата са значително по-разумни, отколкото в периода на строителния бум, а същевременно други условия, като достъпът до финансиране и параметрите на кредитите, са сравними, допълва още Тошев.
Според изпълнителния директор на КредитЦентър периодът на намалялото ипотечно кредитиране е бил по-скоро един епизод, отколкото трайна тенденция на финансовия пазар. Тошев обаче вярва, че освен на полето на лихвите, битката за спечелване на клиенти занапред ще бъде в качеството на обслужване и иновативните и адекватни продукти, отговарящи на търсенето към момента. Според него перспективата на имотния и ипотечния пазар е по-скоро положителна, отколкото отрицателна, а очакванията са до летните месеци да станем свидетели на засилена активност, подкрепена и от отворените и по-бързи процедури за одобрение на ипотечно финансиране от страна на банките. Съотношението евро/лева при кредитите за страната е 95/5.

Град Среден размер на изтеглените кредити в евро Съотношение в евро/лева%
София 44 138 98/2
Варна 33 053 96/4
Бургас 25 980 93/7
Пловдив 24 850 92/8

Съотношението според валутата на изтеглените ипотечни кредити през април е 95/5 в полза на еврото, сочат данните на КредитЦентър. Средният размер на кредитите, изтеглени във Варна, е нараснал с близо 2000 евро спрямо предишния месец и през април е 33 053 евро спрямо 31 160 през март. Увеличение, макар и по-малко, има и в София, където през изминалия месец ипотечните заеми са средно по 44 138 евро при 43 778 за предходния. На обратния полюс - с понижение, са градовете Бургас и Пловдив. Там през април изтеглените ипотечни кредити са съответно 25 980 и 24 850 евро, докато месец по-рано и в двата града размерът им е бил над 26 хиляди.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КЛИЕНТИТЕ ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ
Възраст % от 01.4.2011 г. до 30.4.2011 г.
18 - 25 г. 12.1%
26 - 35 г. 48.5%
36 - 45 г. 32.9%
Над 45 г. 6.5%

Най-активни и през април остават кредитополучателите във възрастовата група от 26 до 35 г. - те са 48,5% от всички изтеглили ипотечни кредити за изминалия месец. Активни остават и най-младите потребители, чийто дял е 12.1% от кредитополучателите. През последния месец се наблюдава увеличение на активността в групата от 36 до 45 години, както и в тази над 45-годишните потребители. Те са съответно 32.9% и 6.5% от кредитополучателите през април.

ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КРЕДИТИТЕ ПО РАЗМЕР
Размер в евро % от 01.4.2011 г. до 30.4.2011 г.
от 0 до 10 000 0%
от 10 000 до 30 000 41.8%
от 30 000 до 50 000 43.4%
от 50 000 до 70 000 11.4%
от 70 000 до 90 000 2.6%
над 90 000 0.8%

Статистиката на КредитЦентър показва увеличение на дела на ипотечните заеми с високи размери - над 50 хил. евро. Това става за сметка на намаляване на дела на по-малките заеми. Въпреки, че остават най-предпочитани от клиентите, кредитите между 30 хил. и 50 хил. евро и тези между 10 хил. и 30 хил. евро, са съответно 43.4% и 41.8% от всички изтеглени при съответно 46.3% и 44.6% за март. Същевременно с над 4 процентни пункта - от 7.2% на 11.4%, нараства само за последния месец делът на кредитите в границата от 50 хил. до 70 хил. евро. Покачва се и делът на ипотечните заеми за суми между 70 хил. и 90 хил. евро.

Видове ипотечни кредити - април 2011 г.
Покупка на жилище 95%
СМР 1.7%
Лично ползване 3.3%

Покупката на жилище остава водещ мотив за клиентите при тегленето на ипотечни кредити. С тази цел са взети 95% от кредитите през април. Макар и незначителен процент, не липсват и ипотечните кредити за лично ползване (3.3%), както и такива за СМР (1.7%).

Срок на изтеглените ипотечни кредити - април 2011 г.
До 10 години 0.6%
10 до 15 години 16.3%
16 до 20 години 43.8%
21 до 25 години 23.1%
26 до 30 години 16.2%
Над 30 години 0%

Най-предпочитаният от потребителите срок, за който се теглят заемите, е от 16 до 20 години - 43.8% от всички ипотечни кредити, изтеглени през април, са с такъв срок на погасяване. На следващо място са кредитите с изплащане за период от 21 до 25 г. (23.1%). Почти равен дял - 16.3% и 16.2%, имат ипотечните заеми, които трябва да бъдат погасени съответно за период 10-15 години и 26-30 години. Почти липсват кредити (0.6%), взети за срок до 10 години.

% на финансиране - април 2011 г.
До 40% 1.2%
40% - 50% 9.3%
50% - 60% 15.1%
60% - 70% 19.6%
70% - 80% 33.9%
80% - 90% 20.9%
90% - 100% 0%

Тенденцията, отчетена от КредитЦентър през март - за нарастване на дела на кредитите, покриващи между 80% и 90% от стойността на жилището, продължава да се наблюдава и през април. Всеки пети ипотечен заем (20,9%), изтеглен през изминалия месец, е за финансиране в този диапазон. Най-често отпусканите кредити (33.9%) все пак остават за 70-80% от сумата по сделките. Ипотечните кредити, финансиращи между 60% и 70% от стойността на жилището, са 19.6%, а тези за финансиране от порядъка на 50-60% - 15.1% от отпуснатите през април.
Масовите клиенти на ипотечни заеми са с месечен доход на домакинство между 1500 лв. и 2500 лв., сочат още данните на кредитните консултанти. През изминалия месец потребители с този профил са изтеглили 85.9% от всички кредити. На следващо място са кредитополучателите с доходи на домакинства до 1500 лв. (8,6% от всички), следвани от тези с месечен доход от 2500 лв. до 4000 лв. - 4.2 процента. Най-малък е делът на клиентите, взели ипотечен заем, чийто доход е над 4000 лв. - 1.3% от всички.

Facebook logo
Бъдете с нас и във