Банкеръ Daily

Новини

Йост Кулман: Правителството да се придържа към фискалната политика за постигане на целта за бюджетен дефицит под 3 на сто

ПРИКЛЮЧИ ДВУДНЕВНАТА МИСИЯ НА ЕК ПО ПОДГОТОВКАТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА РЕФОРМИ И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА „ЕВРОПА 2020

Със среща с вицепремиера и министър на финансите Симеон Дянков приключи двудневната проучвателна мисия на Европейската комисия по изготвянето на Националната програма за реформи на България в изпълнение на стратегията Европа 2020. Целта на двудневната работна мисия на Европейската комисия бе да отчете готовността на българското правителство за осъществяване на структурни реформи в контекста на излизане от кризата и продължаващите усилия за фискална консолидация.
По време на разговорите бе подчертана необходимостта от силен политически сигнал за готовността на правителството за връщане на страната към устойчив икономически растеж. Българското правителство трябва да гарантира фискалната стабилност и устойчивост на фона на изключително несигурната среда в региона. Препоръчваме на правителството да се придържа към фискалната политика за постигане на целта за бюджетен дефицит под 3%, каза Йост Кулман - ръководител на отдела в Генерална дирекция Икономически и финансови въпроси в Еврокомисията, отговарящ за България. Акцент бе поставен и върху необходимостта от ясна комуникация на всички реформи и спазване на вече поети политически ангажименти. Целта е да се съхрани доверието на пазарите и да се осигури предвидимост и прозрачност на бизнес средата. Ключовите реформи за постигане на фискална консолидация следва да са в сферата на здравеопазването, пенсионната система и администрацията.
Относно предложената от Еврокомисията процедура по прекомерни дисбаланси, българската страна изрази загриженост относно логиката на определяне на праговете за всички държави-членки на Евросъюза, липсата на кохерентност при разглеждането им, както и от неотчитането на различните начални позиции на държавите-членки. Българската страна предложи въвеждане на различни индикатори за държавите-членки в еврозоната и извън нея, доизясняване на понятието устойчива конвергенция и прилагането на самата процедура и да се въведат прагове по държави за по-пълното отчитане на националните особености на икономиките.
Представителите на Еврокомисията посочиха, че е необходимо реформите в бъдещата Национална програма за реформи да бъдат приоритизирани (т.нар. frontloading) поради все още несигурните перспективи за растеж. Според тях, този подход би подпомогнал процесите на фискална консолидация и би изпратил силен еднозначен сигнал към пазарите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във