Банкеръ Daily

Новини

ИНВЕСТОР ТИ ФИ АЙ УВЕЛИЧИ УЧАСТИЕТО СИ В БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС

Investor TFI SA - Полша, което придоби 490 хил. броя акции, представляващи 3.76%, в следствие увеличение на капитала на Булленд инвестмънтс АДСИЦ - София. Така прякото му участие в капитала след увеличението вече е 5.65 на сто. Датата на вписване в Централен депозитар е 6 декември 2007 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във