Банкеръ Daily

Новини

Инвестмънт Пропъртис разпределя 1 800 437.72 лв. като дивидент

Сумата, в размер на 1 800 437.72 лв., ще се разпредели като дивидент между акционерите на Инвестмънт Пропъртис (Ин-Пропъртис) АДСИЦ - София (CL8), при дивидент за една акция в размер на 11.23 лв., става ясно от поканата за свикване на общо събрание на 8 юни. Проектът за решение предвижда Ви-Веста Холдинг ЕАД да получи 1 044 253.88 лв., ЗОК Надежда АД - 533 829.78 лв.), а Перла АД 222 354.06 лева.
Това ще стане ако акционерите одобрят доклада за дейността на дружеството и годишния финансов отчет за 2009 година.
В дневния ред са и точките за освобождаване на членовете на съвета на директорите - Ви Веста Холдинг ЕАД, Иван Тодоров Йончев, Митьо Виделов Петров и ЗОК Надежда АД, от отговорност за дейността им през изминалата година и гласуване на промени в мениджмънта.
Дружеството е учредено през октомври 2003 година. То е специализирано в набиране на средства чрез издаване на на ценни книжа, покупка на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения с цел предоставянето им за управление, както и отдаване под наем, лизинг, аренда и продажбата им.
Регистрираният капитал е в размер на 1.603 млн. лв., разпределени в 160 300 акции с номинална стойност от 10 лв. всяка. Най-големите акционери в дружеството със специална инвестиционна цел са Ви-Веста холдинг АД с дял от 56.56% и ЗОК Надежда АД с 29.65 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във