Банкеръ Daily

Новини

Инвестиции за над 87.9 млн. лв. тръгват в 24 малки общини по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013-аг.

Изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие” Калина Илиева подписа нови 34 проекта на стойност над 87.9 млн. лв. с кметове на 24 малки общини по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 година. Контарктите бяха връчени от премиера Бойко Борисов в Министерския съвет днес. На събитието присъстваха министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов и министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев.
Финализираните проекти са по двете общински мерки на програмата – 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” и 322 „Обновяване и развитие на населените места”, по които одобрените общини ще получат 100% безвъзмездна европейска помощ.
С подписаните днес договори по Програмата за развитие на селските райони , ще бъде даден старт на проекти за изграждане на социални домове за възрастни хора. Такива се планира да бъдат изградени в общините Сухиндол – за 1 044 474 лв., Ново село – за 1 053 21 лв., както и в Цар Калоян – за 1 447 820 лева. Със средства от европейската програма за 2 325 762 лв. ще бъде обновен и Домът за деца, лишени от родителски грижи Младен Антонов в община Пордим. Останалите одобрени и подписани днес проекти предвиждат инвестиции в изграждане на водоснабдителна и канализационна мрежа, инфраструктура и др. в селски райони. Сред общините с подписани договори са и Алфатар, Баните, Белоградчик, Бобошево, Бойчиновци, Борово, гр. Бяла, Долни Чифлик, Дългопол, Завет, Иваново, Кирково, Кресна, Криводол, Луковит, Ситово, Созопол, Стражица, Струмяни и Ценово.
По двете общински мерки на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. (ПРСР) вече се изпълняват и парафираните през октомври 2009 г. 216 договора. Само за изминалите три месеца по тях са изплатени авансови плащания на общини за над 140 млн. лева.
В рамките на двустранния диалог между Националното сдружение на общините в България (НСОРБ) и Държавен фонд „Земеделие” беше договорено и увеличаване на авансовите плащания за общинските проекти по ПРСР от 20% на 50%. Това е единствената европейска програма, по която общините могат да получат половината от стойността на планираните разходи по даден проект като авансово плащане. В рамките на взаимното сътрудничество с решение на Министерски съвет бяха осигурени и 70 млн. лв. за покриване на ДДС по общинските проекти по Програмата за развитие на селските райони.
По Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони се финансират проекти за подобряване на пътната, водоснабдителната и канализационна инфраструктура в селските общини. Подпомагат се и проекти за изграждане на детски ясли, социални домове за грижа за възрастни и хора с увреждания, спортни, младежки и културни центрове, театри, библиотеки и др. По другата Мярка от програмата - 322 „Обновяване и развитие на населените места”, общините могат да кандидатстват с проекти за изграждане на детски площадки, зелени площи, реконструкция и ремонт на обществени сгради с местно историческо и културно значение и други.

Facebook logo
Бъдете с нас и във