Банкеръ Daily

Новини

Инвестбанк приключи първото тримесечие със загуба

Към 31 март ТБ Инвестбанк АД отчита приходи от лихви в размер на 20.689 млн. лв., което е с 2.5% по-малко от отчетеното преди година (21.221 млн.), главно в резултат на намалената доходност от ценни книжа. Това показват данните в отчета на банката за първо тримесечие на 2010 година.
Основен компонент на лихвените приходи са тези от предоставени кредити - 18.824 млн.лв., които формират 91% от общия обем към края на март при 85% за същия период на 2009-а.
Отчетените приходи от лихви от операции с ценни книжа са в размер на 1.823 млн. лева. За същия период година по-рано тези приходи са били 3.017 милиона.
От операции на междубанковия пазар банката е реализирала 42 хил. лв. приходи при 133 хил. за предходната година.
Нелихвените доходи са формирани основно от събрани такси и комисиони. Нетният им резултат в края на отчетния период е 2.904 млн. при обем към края на март 2009 г. - 3.035 млн. лева.
Платените лихви от трезора по привлечен ресурс са за 11.768 млн. през първото тримесечие на 2010-а и 12.043 млн. за предходната година, или отбелязват намаление на годишна база от 2.3 процента.
В края на отчетния период обемът на разходите по икономически елементи на банката възлиза на 7.244 млн. при отчетени през кореспондиращия период на 2009 г. общо 7.607 млн., което е намаление от 363 хил. лв. на годишна база (или -4.8%).
Така ТБ Инвестбанк АД приключва първо тримесечие на 2010 г. с отрицателен финансов резултат в размер на 3.975 млн. лв. при реализирана печалба от 2.264 млн. за същия период година по-рано. Отчетеното се дължи главно на заделените през периода провизии срещу загуба и е пряко следствие на икономическата рецесия в страната.

Facebook logo
Бъдете с нас и във