Банкеръ Daily

Новини

Инвестбанк отпуска повече кредити тази година

През първо полугодие Инвестбанк АД продължава развитието си следвайки основните си стратегически приоритети. В края на юни активите на банката са в размер на 1.285 млрд. лева. В сравнение със същия период на миналата година активите се увеличават с 2.1%, а в рамките на първите шест месеца на тази годината се отбелязва ръст от 2.5 на сто.


В края на полугодието кредитният портфейл на банката е в размер на 735 млн. лева. Годишният прираст е от 4.4%, докато за първите шест месеца на 2012-а се наблюдава намаление от 0.6 на сто. Най-много са кредитите на предприятия ndash; 74%, тези на граждани и домакинства са 24%, а заемите на бюджетни институции съставляват 2 процента. Според валутата, в която са отпуснати, общо 27.61% левови, 71.98% в евро и 0.41% в щатски долари.


В рамките на изминалото полугодие се отбелязва нарастване на привлечения ресурс с 4.5%, което е в резултат на нарастване на вложенията на гражданите и средствата от банки и други финансови институции, докато средствата от частни предприятия и бюджетни разпоредители намаляват.


В края на шестмесечието Инвестбанк АД отчита загуба в размер на 16.486 млн. лв. спрямо негативен финансов резултат за същия период на 2011 г. от 6.772nbsp;млн.лева. Основните причини за това са намалелите лихвени доходи поради стагнация в кредитната активност и свиване на лихвените проценти, запазване на негативната тенденция за увеличение дела на просрочените заеми и заделените провизии за покритие на риска от загуба - пряко следствие на икономическата рецесия и променената пазарна среда.


Към 30 юни Инвестбанк АД има акционерен капитал в размер на 89.6 млн. лева. Банката е подала в БНБ документи за увеличение на капитала. Инвестбанк отпуска повече кредити тази година


През първо полугодие Инвестбанк АД продължава развитието си следвайки основните си стратегически приоритети. В края на юни активите на банката са в размер на 1.285 млрд. лева. В сравнение със същия период на миналата година активите се увеличават с 2.1%, а в рамките на първите шест месеца на тази годината се отбелязва ръст от 2.5 на сто.


В края на полугодието кредитният портфейл на банката е в размер на 735 млн. лева. Годишният прираст е от 4.4%, докато за първите шест месеца на 2012-а се наблюдава намаление от 0.6 на сто. Най-много са кредитите на предприятия ndash; 74%, тези на граждани и домакинства са 24%, а заемите на бюджетни институции съставляват 2 процента. Според валутата, в която са отпуснати, общо 27.61% левови, 71.98% в евро и 0.41% в щатски долари.


В рамките на изминалото полугодие се отбелязва нарастване на привлечения ресурс с 4.5%, което е в резултат на нарастване на вложенията на гражданите и средствата от банки и други финансови институции, докато средствата от частни предприятия и бюджетни разпоредители намаляват.


В края на шестмесечието Инвестбанк АД отчита загуба в размер на 16.486 млн. лв. спрямо негативен финансов резултат за същия период на 2011 г. от 6.772nbsp;млн.лева. Основните причини за това са намалелите лихвени доходи поради стагнация в кредитната активност и свиване на лихвените проценти, запазване на негативната тенденция за увеличение дела на просрочените заеми и заделените провизии за покритие на риска от загуба - пряко следствие на икономическата рецесия и променената пазарна среда.


Към 30 юни Инвестбанк АД има акционерен капитал в размер на 89.6 млн. лева. Банката е подала в БНБ документи за увеличение на капитала. Феста холдинг (член на Надзорния съвет) контролира 72.51% от акциите с право на глас. Останалите книжа си поделят Петя Славова (председател на Надзорния съвет на банката) с дял от 21.33%, Черноморско злато АД (член на Надзорния съвет) с 4.27% и други инвеститори с 1.89 на сто.

Facebook logo
Бъдете с нас и във