Банкеръ Daily

Новини

ИНВЕСТБАНК Е ПРОДАЛА 8.31% ОТ КАПИТАЛА НА ТРАНСКАРТ

В БФБ-София АД е постъпила информация за сключена блокова сделка с акции на Транскарт АД - София. Продавачът ТБ Инвестбанк АД е прехвърлила 582 063 бр. акции от Транскарт АД, представляващи 8.31 % от капитала на дружеството. Купувачът Арвен АД е платил по 1.02 лв. на блоковата сделка, а общата стойност на сделката е равна на 593 704.26 лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във