Банкеръ Daily

Новини

ИНВЕСТБАНК АД С НОВ КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ

Една от водещите международнопризнати агенции за кредитен рейтинг Moody's Investors Service повиши кредитния рейтинг на ИНВЕСТБАНК АД на B2/NP от B3/NP. Оценката се отнася за депозитите в местна и чуждестранна валута (Global Local Currency and Foreign Currency deposit ratings). В същото време от Moody's потвърдиха първоначално присъдения през 2006 г. рейтинг за финансова стабилност на Банката (Bank Financial Strength Rating) на Е+. Всички рейтинги на ТБ ИНВЕСТБАНК АД са със стабилна перспектива.
Оценката Е+ за обща финансова стабилност отразява разширяващото се присъствие на Банката на местния пазар с дял около 1.14% от кредитите и 2% от клиентските депозити, като същевременно отчита и предизвикателствата, свързани с постоянно нарастващата конкуренция. Също така рейтинговата оценка отразява постигнатите добри показатели за капитализация и ликвидност на Банката при запазване и поддържане високо ниво на качество на активите.
След увеличението на собствения капитал, осъществено през септември 2007 г., капиталът от първи ред на ИНВЕСТБАНК АД се увеличи двойно в съответствие с ръста на останалите балансови показатели. При тези темпове на развитие за Банката и в бъдеще ще могат да бъдат поддържани нива на капиталова адекватност, съобразени с нормативните изисквания в страната. Свежият капиталов ресурс увеличи възможностите за активните операции на Банката, с което бяха подобрени и основните показатели за доходност и ефективност.
Годишният преглед на финансовото състояние на ИНВЕСТБАНК АД, и в частност отчетените резултати за 1-вото полугодие 2007 г., ни дават основание да потвърдим, че позицията на банката в рейтинговия диапазон Е+ фактически се е подобрила, заявиха от Moody's. Значителното разширяване на операциите на Банката и измененията в композицията на баланса и кредитния портфейл са допринесли за чувствително подобряване на показателя за възвращаемост на активите, достигайки стойност от 1.38%, в сравнение с нивото от 0.41% към края на 2006 г.
В краткосрочен аспект определящи фактори за повишаване на рейтинговата оценка Е+ на ИНВЕСТБАНК АД ще бъдат трайното продължаване на положителната тенденция за развитие на постигнатите през 1-вото полугодие 2007 г. финансови резултати и запазване доброто качество на активите

Facebook logo
Бъдете с нас и във