Банкеръ Daily

Новини

ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ РАЗПРЕДЕЛЯ 199 968 ЛВ. ЗА АКЦИОНЕРИТЕ СИ

На проведеното на 16 юли общо събрание, акционерите на Инвест Пропърти АДСИЦ - Враца са приели доклада на управителните органи за дейността на дружеството, годишния финансов отчет за 2007 г. и начина за разпределение на печалбата, която е в размер на 213 066.65 лева. Съгласно решението сумата от 13 098.65 лв. се заделя като Неразпределена печалба, а за дивидент на акционерите се разпределят общо 199 968 лева.
Брутният му размер за една акция е 0.12 лв., като за начална дата, от която ще започне изплащането, е определена 28 ноември тази година.
Акционерите са освободили от отговорност членовете на съвета на директорите - Деница Михайлова Петкова, Димчо Боянов Климентов и Мариета Бориславова Минкова - изпълнителен директор, за дейността им през 2007 година.
Право на дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни след датата на събранието, или към 30 юли. Последната дата за сключване на сделки с акции на дружеството на борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 28 юли.

Facebook logo
Бъдете с нас и във