Банкеръ Daily

Новини

ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ ЩЕ РЕГИСТРИРА ДВАТА СИ ФОНДА НА БОРСАТА

В БФБ-София е постъпило заявление за регистрация на Неофициален пазар, Пазар на други ценни книжа, на емисиите дялове на двата договорни фонда - Инвест Актив с борсов код: DFIA, и Инвест Класик с присвоен борсов код: DFIC. Номиналната стойност на един техен дял е един лев.
Фондовете са организирани от управляващото дружеството Инвест фонд мениджмънт АД, София, в което Феста холдинг АД държи 57% от капитала, а ТБ Инвестбанк АД - 33 на сто.

Facebook logo
Бъдете с нас и във