Банкеръ Daily

Новини

ИНТРАНСМАШ-ИНЖЕНЕРИНГ Е ЗАКУПИЛ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В СОФИЯ

В БФБ-София АД е постъпила информация от Интрансмаш-инженеринг АД - София, че с решение на съвета на директорите е бил закупен 1 451 кв. м. поземлен имот в район Красно село, по плана на София, бул. Девети септември, ул. Хайдушко изворче, за 217 650 евро. Продавачи по сделката са частни лица, които не са заинтересувани по смисъла на ЗППЦК, а стойността на сделката е под праговете, посочени в чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК.

Facebook logo
Бъдете с нас и във