Банкеръ Daily

Новини

ИНТЕРКОМ ГРУП ИЗКУПУВА ОСТАНАЛИТЕ АКЦИИ НА ЯВОР .

В БФБ-София АД е постъпило уведомление относно коригирано търгово предложение за закупуване на ценни книжа на Явор АД - Варна. Предложителят Интерком груп ООД - Варна притежава, пряко и чрез свързани лица, общо 101 423 бр. акции, представляващи 90.12 процента. Чрез упълномощения инвестиционен посредник Булекс Инвест АД, обект на изкупуване са останалите 11 114 бр. книжа, като предлаганата цена за една акция е 134.20 лева.
Срокът за приемане на предложението е 28 дни, считано от деня, следващ датата на публикуване на търговото предложение в два централни ежедневника.
Към момента Комисията за финансов надзор не е взела отношение по представеното коригирано търгово предложение.

Facebook logo
Бъдете с нас и във