Банкеръ Daily

Новини

Интеркапитал ПД изплати забавените суми по облигациите си

Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ е извършило плащането на амортизацията и лихвата по главницата към Централен депозитар АД - институцията, посредством която се изплащат всички задължения по облигационния заем на дружеството.


Става въпрос за амортизационно плащане в размер на 125 хил. евро и лихвено плащане на стойност 89 549 евро по облигационната емисия, издадена от Интеркапитал ПД. Тя е с ISIN код BG2100019079, а тези суми бяха дължими към 14 август към облигационерите, придобили ценни книжа към 9 август.


Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт е акционерно дружество със специална инвестиционна цел за секюритизиране на недвижими имоти. Средствата от двете увеличения се използваха за финансиране на проектите Марина Кейп и Гранд Боровец.


Компанията изповядва философията на изчистения бизнес модел купи-изгради-продай. По този начин тя максимизира възможността за печалба, като поне 90% от нея се разпределя за акционерите под формата на дивидент. Стратегията на Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт предвижда изграждане на ваканционни комплекси с потенциал за развитие и търсене. Дружеството избягва инвестиции в презастроени курорти. Именно за това за двата действащи проекти са избрани село Ахелой и к.к. Боровец.

Facebook logo
Бъдете с нас и във