Банкеръ Daily

Новини

ИНСТРУМЕНТИ И ИЗДЕЛИЯ УВЕЛИЧАВА КАПИТАЛА СИ С НОВИ 45 500 АКЦИИ

Инструменти и изделия АД, София свиква извънредно общо събрание на акционерите си на 15 ноември 2007 г., стана ясно от поканата в Държавен вестник. То трябва да вземе решение за увеличение на капитала на дружеството с 50 050 лв. чрез издаване на нови 45 500 обикновени поименни акции с право на глас срещу непарична вноска от акционера Технос ООД. При липса на кворум събранието ще се проведе на 30 ноември на същото място и при същия дневен ред.
В момента Технос държи 50.90% от капитала на дружеството, а Инструменти и изделия - 98 и Министерството на икономиката и енергетиката имат съответно по 26.40 и 6.60 на сто.
Фирмата Технос е създадена през 1993 г., като тя е със 100% частен капитал. Предметът на дейност е свързан с подемно транспортно машиностроене - асансьори: проектиране, производство, доставка и монтаж, въвеждане в експлоатация, поддръжка, както и общо машиностроене - инженерингови дейности; производство на детайли, възли и изделия,технологична екипировка, в т.ч. прес-форми и шприцформи.
Производствената листа включва пълна гама от пътнически, товарни и специални асансьори (панорамни, автомобилни , гаражни , болнични, асансьори за специални условия на експлоатация) и т.н., с електрохидравлично или електромеханично задвижване. Паралелно са организирани производства на инструментална екипировка, изделия от ламарина - рязане, огъване, заваряване , проектиране и инженерингови дейности; инструментална екипировка, производство на изделия от пластмаса.
В България фирмата държи над 40% от националния пазар на асансьори, а извън България - аснасьори и асансьорни възли са изнасяни и се изнасят в Украйна, Германия, Австрия, Албания, Армения. В ход са договори и разговори по други направления за износ и съвместна дейност в проектирането и производството.
Компанията има дялови участия в БИСА-Т ООД, София (САД/САМ система за производство на инструменти и технологична екпировка ), Инструменти и изделия (точно машиностроене) и др. Представителства на фирмата са организирани в Киев и Одеса - Украйна, Варна, Плевен, Велико Търново, Бургас и др.
Фирма Технос е представител на немската Текентруп и реализира на пазара в България врати за гаражи, промишлени сгради и други приложения.

Facebook logo
Бъдете с нас и във