Банкеръ Daily

Новини

ИНСТИТУТ ПО ЦЕЛУЛОЗА И ХАРТИЯ КАПИТАЛИЗИРА ПЕЧАЛБАТА СИ

Общото събрание на акционерите на Институт по целулоза и хартия АД - София, проведено на 8 юни, е решило печалбата за 2008 г., която е в размер на 117 хил. лв. при само 46 хил. за предходната година, да се задели като Неразпределена печалба. Това стана ясно след приемането на доклада на управителните органи за дейността на дружеството и годишния финансов отчет за 2008 година.
Акционерите са освободили от отговорност всички членове на съвета на директорите - Красимир Андреев Савов - изпълнителен директор, Емил Атанасов Атанасов, Федя Давидов Корданов, Алексей Асенов Цветанов и Владимир Димитров Рупчин, за дейността им през миналата година.
Най-голям акционер в предприятието за производство на хартия и картон е Целулоза и хартия-97 с дял от 57% от капитала. Останалите акции се държат от група физически лица като с най-голям дял сред тях са Владимир Димитров Рупчин (13.1%) и Красимир Андреев Савов (10.77%).

Facebook logo
Бъдете с нас и във