Банкеръ Daily

Новини

Инсталацията за третиране на опасни болнични отпадъци към ВМА бе затворена от РИОСВ - София

Инсталацията за третиране на опасни болнични отпадъци към ВМА бе затворена от РИОСВ - София заради неизпълнение на предписание. Инсинераторът ще бъде затворен до монтиране на системата за непрекъснати измервания и системата за периодични измервания на емисии вредни вещества с цел преустановяване на вредните последици за околната среда.


При извършена проверка на място през юни е констатирано, че в инсинератора няма монтирани системи за непрекъснати собствени и периодични измервания. Дадено е предписание в едномесечен срок да бъдат монтирани тези системи. При направена последваща проверка е констатирано, че дружеството не е изпълнило задължителните изисквания заложени в разрешението за дейност с отпадъци.


Проверката на инсинератора към ВМА е направена след постъпили жалби в столичната екоинспекция за замърсяване на атмосферния въздух в района на академията.

Facebook logo
Бъдете с нас и във