Банкеръ Daily

Новини

ИНСТАЛАЦИЯТА ЗА СЕПАРИРАНЕ НА СМЕТ В СУХОДОЛ С КАПАЦИТЕТ ОТ 120 000 Т. ГОДИШНО

Инсталацията за сепариране на смесен битов отпадък на територията на депото в Суходол е с капацитет 120 000 тона годишно, като за обслужването и бяха разкрити нови около 50 работни места. Това припомнят от Столичната община във връзка със зачестилите случаи на изнасяне в средствата за масова информация на неверни данни относно цената и функционирането на инсталацията
Направена е инвестиция в размер 1 750 000 лв. Проектът е на фирма ОП „СОФИЯ- ПРОЕКТ”, главен изпълнител фирма „ЕСМОС” АД, инвеститорски контрол фирма „СОФИНВЕСТ” ЕООД и оператор на депото „ЧИСТОТА ИСКЪР” ЕООД.
На площадката е изградено специално хале за инсталацията. Отпадъкът преминава през няколко етапа на обработка: разтоварване, шредиране, подаване на барабанен сепаратор, отделяне на дребни фракции под 80 mm и магнитно сепариране. Спазени са техническите изисквания за безопасност на труда. Производителността на всички подаващи и транспортиращи механизми е автоматизирано, което прави възможна работата на съоръженията при различен капацитет и състав на отпадъците. По този начин обемът на отпадъка се намалява до 60 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във