Банкеръ Daily

Новини

ИНСПЕКТОРАТЪТ НА ВСС ПРЕДЛАГА ПРОКУРОР ЗА НАКАЗАНИЕ

На базата на проверен сигнал до Инспектората към Висшия съдебен съвет от председателя на Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” Николай Боршуков инспекторатът предлага да бъде наказан прокурор. Това се казва в съобщение на ведомството, но не се уточнява името на магистрата. Обвинителят не е изпълнил своите задължения за пълното, обективно и безпристрастно разследване по следствено дело по описа на ОСлС- София. Делото е заведено срещу трима служители в Държавния резерв за злоупотреби. То е заведено през 2002 г. и е спирано 6 пъти, като основание за спирането прокурорът е посочил отсъствието от страната на лицата, срещу които е образувано производството, като не са предприемани никакви действия за тяхното издирване и подсигуряването им за нуждите на разследването. Прокурорът твърди, че те са обявени за общодържавно издирване, но нашата проверка е установила, че липсва всякакъв документ, който да доказва това. От материалите по делото се вижда, че едното лице е влизало и излизало от страната – нещо, което е невъзможно, ако същата е обявена за ОДИ. Тези излизания от страната пък са използвани от прокурора като основание за спиране на наказателното производство. Излиза, че лицата не са обвиняеми, защото не са издирени, а не се издирват, защото не са обвиняеми – получава се омагьосан кръг, от който излизането е само когато изтече предвидената в закона давност. Спирането на това наказателно производство е спряло и движението по две граждански дела срещу двама от същите служители. Исковете по тях са – единият за 426 539,31 лв, а другият – за 14 157, 78 лв.

Facebook logo
Бъдете с нас и във