Банкеръ Daily

Новини

Инспекциите по труда на България и Полша ще си сътрудничат

Министерският съвет одобри проект на споразумение за сътрудничество в областта на здравословните и безопасни условия на труд между Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда” към министъра на труда и социалната политика и Националната инспекция по труда на Полша. Одобреният проект ще послужи като основа за водене на преговори в посочената сфера.
Двустранните контакти между Изпълнителна агенция ”ГИТ” и Националната инспекция по труда на Полша се развиват успешно от 2004 г. Съществуват подходящи условия за по-интензивно сътрудничество и обмен на информация между институциите по условията на труд на двете страни при прилагане на законодателството в областта на здравословните и безопасни условия на труд, както и на контрола по спазване на трудовото законодателство.
Предвидените в Споразумението форми на сътрудничество ще предоставят възможности за взаимни проучвателни посещения и експертни срещи, обмен на нормативни документи, информационни материали и публикации по въпроси от взаимен интерес, както и обмен на експерти и покани за участия в значими национални и международни мероприятия, провеждани на територията на двете страни.

Facebook logo
Бъдете с нас и във