Банкеръ Daily

Новини

Информационен ден по повод втората покана за проектни предложения по оперативна програма „Черноморски басейн 2007-2013”

Министерството на регионалното развитие и туризма на Румъния и българското регионално министерство организират информационен ден за подготовката на проектни предложения за втората покана по оперативна програма „Черноморски басейн 2007-2013”, който ще се проведе на 7 юни в хотел Мираж в Бургас.
Крайният срок за регистрация за участие в семинара е 6 юни.
Информационният ден е предназначен за представители на централните, местните и регионалните публични власти, публично-правни организации, сдружения, съставени от една или няколко централни, регионални или местни власти, или от една или няколко публично-правни организации, други организации с нестопанска цел, еврорегиони, европейски обединения за териториално сътрудничество.
Семинарът цели повишаване на капацитета на потенциалните български бенефициенти при подготовката на проектни предложения за СОП „Черноморски басейн 2007 – 2013”.

Facebook logo
Бъдете с нас и във