Банкеръ Daily

Новини

Индустриален холдинг България изкупува собствени акции

Решение за обратно изкупуване на собствени акции на Индустриален холдинг България АД ще гласува извънредното общо събрание, насрочено за 17 декември. Проекто предложението предвижда до 3% от общия брой акции, издадени от бившия приватизационен фонд, да се върнат в дружеството през всяка една календарна година от срока на процедурата (четири години), но не повече от 10% общо за целия период на обратно изкупуване.


Предлага се минималната цена да е - 0.56 лв.на акция, а максималната - 1.05 лева.


Основните инвестиции на холдинга са насочени в морския транспорт, корабостроенето и кораборемонта, пристанищна дейност и машиностроене. Индустриален холдинг България е петият приватизационен фонд по размер на набрания капитал в инвестиционни бонове и брой акционери от общо 81 приватизационни фондове, лицензирани в България. Учредителният капитал на компанията е 2 654 985 лева, а учредители са около 110 хил. акционера.


След няколко увеличения на капитала холдингът вече е с основен капитал 58 282 079 лева, разпределени в 58 282 079 поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 лев всяка една. Той е разпределен между над 55 хил. индивидуални и над 150 корпоративни акционери, които притежават съответно 13% и 87% от акциите с право на глас. Четирите най-големи акционера (с над 5%) притежават 52% от книжата с право на глас и свободно търгуемите акции са 48% от капитала.

Facebook logo
Бъдете с нас и във