Банкеръ Daily

Новини

Индексът на промишленото производство през март нараства с 0.1 на сто в сравнение с февруари

Индексът на промишленото производство през март, изчислен от сезонно изгладените данни, нараства с 0.1 на сто в сравнение с февруари 2011 година. Това сочат предварителни данни на Националния статистически институт
През март 2011 г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство нараства с 5.1 на сто спрямо съответния месец на 2010 година. През март 2011 г. спрямо предходния месец промишленото производство в добивната промишленост нараства с 12.2 на сто, докато в преработващата промишленост е регистрирано намаление с 1.0 на сто, а в производството и разпределението на
електрическа и топлоенергия и газ - с 1.1 на сто. По-значителен спад в преработващата промишленост се наблюдава при производството на химични продукти - със 17.9 на сто, при производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 9.7 на сто, при производството на напитки - с 9.4 на сто,
при производството на хранителни продукти - със 7.7 на сто. Ръст е регистриран при производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 18.9 на сто, производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 4.3 на сто, и при производството на машини и оборудване с общо и специално
предназначение - с 3.4 на сто.
На годишна база увеличение на промишленото производство, изчислено от календарно изгладените данни, е отчетено в преработващата промишленост - с 6.8 на сто, в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 5.5 на сто, и в добивната промишленост - с 3.3 на сто.
Регистриран е ръст в производството на енергийни продукти - с 10.4 на сто, в производството на инвестиционни продукти - със 7.0 на сто, и в производството на продукти за междинно потребление - с 6.8 на сто.

Facebook logo
Бъдете с нас и във