Банкеръ Daily

Новини

Индексът на промишленото производство нараства с 1.7% в сравнение с март 2009 година

По предварителни данни през индексът на промишленото производство нараства с 1.7% в сравнение с март 2009 година, съобщиха от Националния статистически институт (НСИ). В преработващата промишленост е отчетено увеличение от 6.3%, в добивната промишленост - 4.8%, а в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ продукцията намалява с 9.7%. Регистриран е ръст в производството на инвестиционни продукти (17.5%) и в производството на продукти за междинно потребление (5.5%), докато производството на енергийни продукти отбелязва спад от 8.9%.
През март 2010 г., в сравнение с предходния месец, е отчетено увеличение на промишленото производство с 21.1%, като ръстът в преработващата промишленост е 34.7%, в добивната промишленост - 7.3%, а в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ продукцията намалява с 2.8%. По-значително нараства производството на тютюневи изделия - с 99.6%, производството на напитки - с 67.2%, производството на химични продукти - с 38.4%, производството на изделия от каучук и пластмаси - с 33.8 на сто. От преработващата промишленост под нивото на предходния месец остава единствено обработката на кожи; производството на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм - с 10.9 на сто.
По предварителни данни през март оборотът на предприятията от промишлеността нараства с 8.8% в сравнение с март 2009 година. В преработващата промишленост увеличението е с 18.2%, в добивната промишленост - с 15.9%, докато в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е регистриран спад от 12.5 на сто.
В сравнение с предходния месец, оборотът през март 2010 г. нараства с 18.8%, като в преработващата промишленост увеличението е с 28.5%, в добивната промишленост - с 15.1%, а в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е регистрирано намаление с 2.3 на сто.

Facebook logo
Бъдете с нас и във