Банкеръ Daily

Новини

Индексът на цени на производител на вътрешния пазар през юни е с 0.1% над равнището от предходния месец

Индексът на цени на производител на вътрешния пазар през юни 2011 г. е с 0.1% над равнището от предходния месец. Това сочат данните на националния статистически институт (НСИ). Увеличение на цените е регистрирано в добивната промишленост - с 0.3%, и в преработващата промишленост - с 0.1%, докато при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ няма изменение.
В преработващата промишленост по-значително увеличение на цените спрямо предходния месец се наблюдава при производството на хранителни продукти - с 0.8%, при производството на машини и оборудване, с общо и специално предназначение - с 0.7%, и при ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 0.6%, а намаление е отчетено при производството на тютюневи изделия - с 1.6%, и при производството на химични продукти - с 0.9%.
Индексът на цени на производител на вътрешния пазар през юни 2011 г. нараства с 10.1% в сравнение със същия месец на 2010 година. Цените се увеличават в добивната промишленост - със 7.6%, в преработващата промишленост - с 9.8%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 11.7%.
Увеличение на цените в преработващата промишленост спрямо юни 2010 г. е отчетено при: производството на хранителни продукти - с 18.7%; производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 9.9%; производството на химични продукти - с 9.1%. Намаление на цените се наблюдава при производството на тютюневи изделия - със 7.3%, и при производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 1.6%.
Общият индекс на цени на производител през юни 2011 г. намалява с 0.3% спрямо предходния месец. По-ниски цени са регистрирани в преработващата промишленост - с 0.6%, докато увеличение е отчетено в добивната промишленост и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.7%.
По-съществено намаление на цените в преработващата промишленост се наблюдава при производството на основни метали - с 4.4%, при производството на химични продукти и при производството на тютюневи изделия - с 1.2%, а увеличение е отчетено при производството на хранителни продукти - с 0.8%, и при производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 0.7%.
Общият индекс на цените на производител през юни 2011 г. се увеличава с 9.0% в сравнение със същия месец на 2010 година.
В преработващата промишленост нарастването на цените на производител е 8.3% спрямо юни 2010 година. По-съществено увеличение е регистрирано при производството на хранителни продукти - със 17.3%, при производството на основни метали - с 9.5%, и при производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 8.3%, а намаление се наблюдава при производството на тютюневи изделия - с 6.3%, и при производството на превозни средства, без автомобили - с 3.7%.

Facebook logo
Бъдете с нас и във