Банкеръ Daily

Новини

Икономистите на Световната банка и МВФ оцениха готовността на правителството да продължи структурните реформи

В рамките на българската делегация за редовните Годишни срещи на МВФ и Световната банка, които се състояха в периода 8-11 октомври във Вашингтон, заместник-министърът на финансите Боряна Пенчева проведе поредица от срещи с висшите ръководни екипи на двете международни финансови институции. Информацията е от пресцентъра на Министерството на финансите.
По време на разговорите си с първия заместник управляващ директор на МВФ Джон Липски, с наблюдаващия експерт за България Ане-Мари Гулде-Уолф и нейния екип, както и в дискусиите с изпълнителния директор във фонда Ахе Бакер, заместник-министър Пенчева представи макроикономическата ситуация в страната, основните параметри на законопроекта за държавния бюджет за 2011 г. и средносрочната фискална рамка. Акцент бе поставен върху твърдия ангажимент на правителството, и по-конкретно на Министерство на финансите, да следва благоразумна фискална политика, основана на оптимизиране на разходите при максимално мобилизиране на усилията в приходната част на бюджета за гарантиране на целта за достигане на 2.5% дефицит през 2011 година. Подчертан беше ангажиментът на българското правителство да създаде икономически условия за гарантиране едновременно на фискална стабилност и икономически растеж.
Представителите на МВФ потвърдиха оценката си за значително подобрение на фискалната и финансово-икиномическа ситуация в страната. Те очертаха като предизвикателство и евентуален риск възможни ефекти от икономическите проблеми в съседни страни от региона. Икономистите от Фонда високо оцениха готовността на правителството да продължи структурните реформи в сферата на здравеопазването, пенсионната система и образованието. Обсъдена бе предстоящата техническа мисия на МВФ по пенсионната реформа. Проведена бе и среща с Фискалния департамент на МВФ относно възможностите за бъдещо техническо сътрудничество и експертна помощ.
След участие в пленарните заседания в рамките на форума заместник-министър Боряна Пенчева участва в заседанието на Холандската група, в която България е член, и се включи в дискусията по предстоящите реформи в двете международни финансови институции.
Проведени бяха и поредица от срещи със Световната банка, на които Банката изрази готовност да предостави своята експертиза и финансови инструменти, за да подпомогне приоритетните за правителството сектори и проекти. Заместник-министър Пенчева изрази задоволството от възможностите за бъдещо сътрудничество, предоставени в рамките на подписания през м. август от министър-председателя на България и от Президента на Световната банка Меморандум за разбирателство. Тя изрично подчерта, че се надява да види Банката като един силен парньор на правителството във важната му цел да ускори усвояването на средствата от европейските фондове. Това ще е генератор на бъдещ растеж за страната. Вице-президентът на Световната банка Филип ле Ру препотвърди готовността на неговата институция да предприеме в кратки срокове реални действия. Договорено бе да стартира работата по подготовката на тристранно споразумение между България, международните финансови институции и Европейската комисия, което да даде ясна рамка за участието на Световна банка при изпълнение на Оперативните програми, съфинансирани от ЕС. Обсъдено бе и преструктурирането и ускоряването на изпълнението на проектите от портфейла на Банката за инвестиции в общинска, пътна инфраструктура и в железопътния сектор.
В рамките на посещението бяха проведени срещи и с инвестиционни банки, рейтингови агенции и др., на които бяха обсъдени бъдещите възможности за сътрудничество.

Facebook logo
Бъдете с нас и във