Банкеръ Daily

Новини

ИКОНОМИЧЕСКИЯТ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ ПОДКРЕПИ ЗДРАВНАТА СТРАТЕГИЯ

Икономическият и социален съвет изрази подкрепа за проекта на национална здравна стратегия като целесъобразна и крайно необходима стъпка за реализация на здравната политика на България в контекста на членството в ЕС. Тази позиция на Съвета беше обявена в специална резолюция. На представянето на документа присъстваха министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев, ръководителите на КНСБ и КТ „Подкрепа”, представители на организации на работодателите.
Министър Желев оцени високо направения анализ на проекта, както и препоръките в него и потвърди, че политиката на ведомството е преди вземането на управленски решения темите да бъдат подлагани на широк обществен и експертен дебат. Като основна цел на проекта на здравна стратегия д-р Желев определи стабилизирането на здравната система и въвеждането на програмно финансиране в здравеопазването. Той подчерта, че главна задача е създаването на условия за профилактика на населението като средство за постигане на оптимизирано и ефективно здравеопазване. Министърът на здравеопазването запозна присъстващите с основните програми със социална значимост, които министерството приоритетно ще развива през следващия 5-годишен период –за борба с наследствените, генетичните и редки заболявания; с онкологичните и сърдечно-съдовите заболявания; за развитие на инвазивната кардиология и кардиохирургия. Като особено важна стъпка д-р Желев посочи продължаващото финансиране на програмата за борба с ХИВ/СПИН и туберкулозата, за която наскоро България спечели финансови средства от Фонда на ООН в размер на близо 80 милиона лева. Общо до 2013 г. ще бъдат финансирани подобни проекти за 500 милиона лева.
Като елемент за реализиране на Националната здравна стратегия министърът на здравеопазването посочи изработването на Национална здравна карта. Тя ще определи посоките за преструктуриране на цялото здравеопазване и за повишаване на неговата качество. Изработването на картата ще стане факт до м. септември т. г., потвърди министър Желев, като отбеляза, че мерките по нея ще обхванат по-дълъг период и ще се реализират през следващите 5-7 години. Той изрази съгласие, че елемент за успеха на стратегията е съчетаването и обвързването й с други програми в областта на социалната област, в това число и програмите за демографското и икономическото развитие на страната в дългосрочен план. Крайно време е при решаването на значими социални въпроси да се отчита в най-пълна степен мнението на тези, за които правим реформата – българските граждани, и инструментариумът на здравната стратегия е изцяло насочен към това, заяви министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев.

Facebook logo
Бъдете с нас и във