Банкеръ Daily

Новини

ИКОНОМИЧЕСКИЯТ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ Е ДОМАКИН НА ГОДИШНА СРЕЩА НА ГЛАВНИТЕ СЕКРЕТАРИ НА ПОДОБНИ СТРУКТУРИ В ЕС

Икономическият и социален съвет (ИСС) е домакин на Годишната среща на главните секретари на националните икономически и социални съвети от страните-членки на Европейския съюз и генералния секретар на Европейския икономически и социален комитет. Тя ще започне в петък (19 юни) в “Гранд хотел София”, съобщиха от ИСС. Форумът е първият от трите големи международни инициативи, които ще се проведат в София през 2009 г., през която българският ИСС е ротационен председател на мрежата на националните икономически и социални съвети на страните-членки от Европейския съюз и координира дейността й.
По предложение на ИСС на България през 2009 г. структурите на организираното гражданско общество в Европа ще работят съвместно по проблемите на трудовите пазари и предизвикателствата пред тях, свързани както с влиянието на икономическата и финансовата криза, така също и с постигането на целите и бъдещото развитие на Лисабонската стратегия.
На срещата на главните секретари ще бъде представен и дискутиран анализ на състоянието на пазарите на труда в ЕС. Ще бъдат обсъдени представените позиции на националните икономически и социални съвети от страните-членки по антикризисните планове на техните правителства, както и тяхната оценка за отражението на кризата върху пазара на труда и ефективността на мерките за противодействие. Ще се дискутират и предложенията на съветите за следващи антикризисни политики и действия на ниво национални правителства и на ниво ЕС за намаляване на негативните последици на трудовите пазари.
Предстоящите дискусии са част от подготовката на следващите две големи международни прояви, които ще се проведат в София до края на годината. По инициатива на ИСС на 5 и 6 октомври ще се състои международна конференция на високо ниво на тема “Лисабонската стратегия и предизвикателствата пред трудовите пазари”. През ноември София е домакин и на голямата политическа среща - Годишната среща на президентите и главните секретари на националните икономически и социални съвети от ЕС и на Европейския икономически и социален комитет. Предвижда се тя да излезе със заключителен документ, включващ позициите на гражданското общество в ЕС по проблемите и предизвикателствата пред трудовите пазари, който да бъде представен на европейските институции.

Facebook logo
Бъдете с нас и във