Банкеръ Daily

Новини

Икономически активното население в страната на възраст 15 - 64 навършени години е 3 308.2 хиляди

Икономически активното население в страната на възраст 15 - 64 навършени години е 3 308.2 хил., или 65.5% от населението в същата възрастова група. Това сочиат резултатите от проведеното от Националния статистически институт наблюдение на работната сила през първото тримесечие на 2010 година.
По пол коефициентът на икономическа активност е съответно 69.9% за мъжете и 61.1% за жените. В сравнение с първото тримесечие на 2009 г. равнището на икономическа активност на населението намалява с 1.4 пункта (с 1.9 пункта при мъжете и с 1.1 пункта при жените).
През първо тримесечие на 2010 г. коефициентът на заетост на населението между 15 - 64 навършени години бележи намаление с 3.8 пункта в сравнение със същия период на 2009 г. и достига 58.8%. По пол, по-голямо намаление се наблюдава при мъжете, като коефициентите на заетост достигат съответно 62.3% при мъжете и 55.3% при жените.
Коефициентът на заетост на населението на 55 - 64 навършени години е 43.9%, или с 1.4 пункта по-нисък в сравнение със същото тримесечие на 2009 г., като намалението на заетостта при мъжете от тази възрастова група e с 2.2 пункта, а при жените - с 1.0 пункт. Заети са 51.3% от мъжете на възраст 55 - 64 години и 37.5% от жените на същата възраст.
Икономически неактивните лица на възраст 15 - 64 навършени години са 1 744.1 хил., или 34.5% от населението в същата възрастова група. От тях 754.2 хил. са мъже и 989.9 хил. - жени.
Обезкуражените лица на възраст 15 - 64 навършени години са 226.5 хил., или 13.0% от икономически неактивните в същата възрастова група. В сравнение с първо тримесечие на 2009 г. броят им отбелязва увеличение с 66.5 хиляди.

Facebook logo
Бъдете с нас и във