Банкеръ Daily

Новини

ИХ БЪЛГАРИЯ ОСТАВИ ПЕЧАЛБАТА СИ НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА

Проведеното на 26 юни общо съблание на акционерите на Индустриален Капитал Холдинг АД - София са взели решение да заделят печалбата на дружеството за 2008 г., в размер на 3 192 301.52 лв., като Неразпределена печалба и да не се изплаща дивидент за миналата година.
Това става ясно след приемането на доклада за дейността на дружеството, консолидирания доклад на управителните органи за дейността и годишния финансов отчет на компанията и консолидирания годишен финансов отчет за 2008 година.
Избран е и Одитен комитет на компанията и са одобрени предложените промени в устава на бившия приватизационен фонд
Акционерите са преизбрали всички членове на съвета на директорите за нов мандат от пет години и са ги освободили от отговорност за дейността им през 2008 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във