Банкеръ Daily

Новини

ИД ЗЛАТЕН ЛЕВ ОТНОВО ЕМИТИРА И ИЗКУПУВА АКЦИИ

Инвестиционното дружество Златен лев АД възобновява емитирането и обратното изкупуване на акциите си чрез управляващото дружество Златен лев Капитал АД, считано от 6 октомври 2006 г., гласи информация от БФБ-София.
ИД Златен лев спря емитирането и обратното изкупуване на акции за срок от шест месеца, след като Комисията за финансов надзор прие наредба, с която промени начина на оценяване на активите на инвестиционните дружества. Книжата в портфейла на дружеството се оценяваха по справедлива стойност вместо по пазарна, както е предвидено в новата наредба. Опасенията бяха, че това ще доведе до значително еднократно повишение на емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на акциите, което ще се усвои от спекулативно настроени играчи.

Facebook logo
Бъдете с нас и във