Банкеръ Daily

Новини

ИД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД АД НЕ ГЛАСУВА ДИВИДЕНТИ ЗА 2005 Г.

На проведено общото събрание на акционерите на ИД Индустриален Фонд АД, София (INDF), проведено на 17.07.2006 г., прие доклада на управителните органи за дейността и годишния финансов отчет на дружеството за 2005 година. Акционерите гласуваха предложените промени в органите на управление и в устава на дружеството. Общото събрание реши да не се разпределя дивидент за 2005 г. и задели 240 590 лв. от печалбата във фонд Резервен.

Facebook logo
Бъдете с нас и във