Банкеръ Daily

Новини

ИАОС изготвя годишен доклад за състоянието на околната среда

Изпълнителна агенция по околна среда чрез открит конкурс по Наредбата за възлагане на малка обществена поръчка набира оферти за създаване на софтуерен продукт за изчисляване на емисиите на вредни вещества и тяхното докладване в съответните формати по Конвенцията за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния (КТЗВДР), Рамковата конвенция на ООН за изменение на климата (РКОНИК) и Годишен доклад за състоянието на околната среда.
Извършването на научната разработка е свързано с изпълнение на националните и международни ангажименти на страната ни по ежегодно докладване на данни за емисии на вредни вещества във въздуха по КТЗВДР, по РКОНИК и изготвяне на Годишен доклад за състоянието на околната среда.
Документация за участие може да се получи до 30 октомври.

Facebook logo
Бъдете с нас и във