Банкеръ Daily

Новини

ЯМБОЛЕН ПРИКЛЮЧИ 2008 Г. СЪС ЗАГУБА ОТ 706 ХИЛ. ЛВ.

Ямболен АД - Ямбол (3YN) свиква редовно общо събрание на акционерите си на 29 май. То ще обсъди доклад на управителните органи за дейността на дружеството, годишния финансов отчет за 2008 г. и анализа на регистрирания одитор за извършената проверка.
Дружеството приключи миналата година с нетна загуба от 706 хил. лв. и подобри резултата си, който преди година беше също отрицателен, но в размер на 3.779 млн. лева.
Акционерите ще гласуват и по предложението за освобождаване на членовете на съвета на директорите - Иван Георгиев Иванов, Станка Димова Йорданова - заместник-председател и изпълнителен директор, Стойно Радев Пенев - председател, Chimimport Invesment and fertilaizer Inc. - Британски Вирджински острови, Тортола, Роуд Таун, Феермонт ООД - София, и КАСВ ООД - София, от отговорност за дейността им през изминалата година.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 16 юни на същото място и при същия дневен ред.
Последната дата за сключване на сделки с акции на Ямболен на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, е 13 май.
Предметът на дейност на дружеството е свързан с производство на полиестерни влакна, полиестерна коприна, технически каучукови изделия, неорганични соли, текстил и конфекция, машиностроене, вътрешно-и външнотърговска дейност. Регистрираният акционерен капитал на химическата компания е в размер на 1 222 299 лв. и е разпределен между Химимпорт Инвестмънт и фертилайзер с дял от 56.49% и Съни Сендс Сървисиз ЕАД - 34% от акциите с право на глас.

Facebook logo
Бъдете с нас и във