Банкеръ Daily

Новини

ЯЙЦА И ПТИЦИ ЩЕ УВЕЛИЧАВА КАПИТАЛА СИ

Яйца и птици АД, Мизия, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 25 юни 2008 г., което ще гласува предложението за увеличение на капитала на дружеството съгласно чл. 195 ТЗ. В момента той е в размер на 192 320 лева.
Акционерите ще обсъдят доклад за дейността на дружеството, годишния счетоводен отчет за 2007 г., както и начина за разпределение на печалбата (загубата) за изминалата финансова година.
Сред точките в дневния ред са и тези за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през миналата година, както и гласуване по предложението за промени в числеността и състава на борда. Справката в ДАКСИ показва, че оперативното управление в предприятието се осъществява от Кирилка Кирилова, Марин Стефанов, Петър Радулов, Вичко Вичев - изпълнителен директор, и Олег Прокопиев - изпълнителен директор.
При липса на кворум общото събрание ще се проведе на 9 юли 2008 г. на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения на събранието брой акции. Писмените материали по дневния ред са на разположение на всички акционери в седалището на дружеството.
Предметът на дейност на фирмата е свързан с отглеждане на домашни птици, а акционерният капитал е разпределен между Министерство на земеделието и храните с дял от 13% от капитала, Екоинвест холдинг с 80%, а група физически лица държат останалите акции с право на глас.

Facebook logo
Бъдете с нас и във