Банкеръ Weekly

Новини

И през 2012 г. автомобилните застраховки са най-търсени

Приходите от комисиони на застрахователните брокери през миналата година са за 150.261 млн. лв., в т. ч. 137.19 млн. - при посредничеството за застрахователи със седалище в България, и 13.071 млн. - при посредничеството за застрахователи от други държави. Данните са от анализа на Комисията за финансов надзор.


Паричните постъпления от комисиони при посредничеството за застрахователи, които са регистрирани у нас, намаляват с 1.1% спрямо същия период на 2011-а. От тях 128.836 млн. лв. са приходи от комисиони в общото застраховане и 8.354 млн. лв. - в животозастраховането. На годишна база парите от комисиони в общото застраховане са по-малко с 0.5%, а в животозастраховането се свиват с 10.2 на сто. Комисионите на брокерите представляват 19.4% от реализирания чрез тях премиен приход в общото застраховане и 14.1% от общия премиен приход в животозастраховането.


Премийният приход, акумулиран чрез застрахователните брокери през миналата година, е в размер на 808.913 млн. лв., от които 724.827 млн. в полза на застрахователи със седалище в България и 84.085 млн. лв. в полза на застрахователи от други държави. Приходите в полза на застрахователи със седалище у нас, 665.554 млн. лв. са в общото застраховане, а останалите 59.273 млн. лв. са в животозастраховането. В сравнение с 2011 г. се отчита увеличение на премийния приход, акумулиран чрез застрахователните брокери, с 1.7%, като в общото застраховане е отчетен ръст от 1.3%, съответно в животозастраховането ръстът е от 5.7 на сто.


В структурата на отчетения премиен приход по общо застраховане най-голям дял заемат автомобилните застраховки ndash; Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС (44.1%) и Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства (36%), следвани от Пожар и природни бедствия (8%) и Други щети на имущество (4.5%). При животозастраховането премийният приход е основно по застраховка Живот и рента (88.5%).


В края на миналата година 34% от реализирания премиен приход чрез застрахователни брокери в полза на застрахователи от други държави е за застрахователи от Кипър и 32% за застрахователи от Франция. Най-голям дял в структурата на тези приходи заемат застраховките ГО, свързана с притежаването и използването на МПС (33%), Злополука (18%) и Разни финансови загуби (17%).

Facebook logo
Бъдете с нас и във