Банкеръ Daily

Новини

И ЕВН Електроразпределение излиза от БФБ

С решение от 14 септември заместник-председателят на Комисията за финансов надзор отписа от регистъра на публичните дружества, както ЕВН България Електроразпределение АД - Пловдив (EV6), така и издадената от него емисия акции, съобщиха от компанията.


Емисията е разпределена в 156 400 обикновени безналични поименни свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 10 лева всяка. Тя излезе на БФБ-София в края на миналата година, когато държава продаде миноритарния си дял от 33% в ЕРП дружеството.


С това отписване ЕВН България Електроразпределение изгубва своя публичен статут и впоследствие ще бъде дерегистрирано от БФБ-София, а търговията с негови акции на борсата ndash; прекратена.

Facebook logo
Бъдете с нас и във