Банкеръ Daily

Новини

И Бросс Холдинг иска да преструктурира облигационната си емисия

Търговска банка ОББ АД, като довереник на облигационерите по емисията корпоративни облигации с ISIN код BG2100032064, издадена от Бросс Холдинг АД, свиква извънредно общо събрание на облигационерите на 17 ноември. То ще вземе решение за промяна в обезпечението, предоставено от емитента по издадените от него дългови книжа. В случай, че се вземе решение по първа точка от дневния ред, то ще се предложи и промяна в лихвения процент по емисията и определяне на допълнителни условия, които да бъдат спазвани от емитента във връзка с преструктурирането на емисията.
В случай, че не се вземе решение по точка първа на общото събрание на облигационерите ще бъде предложено да гласуват за промяна в срока и падежа на плащанията по емисията.
При липса на кворум общо събрание на облигационерите ще се проведе на 1 декември.

Facebook logo
Бъдете с нас и във