Банкеръ Daily

Новини

И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3 КУПИ ИМОТ ЗА 600 ХИЛ. ЕВРО

И Ар Джи Капитал-3 АДСИЦ е купило недвижим имот в Бургас в Промишлена зона - Север , с площ от 2 584 кв. метра. Теренът е купен за 600 хил. евро.
Емисията акции на И Ар Джи Капитал-3 беше регистрира на Неофициален пазар на акции, сегмент А, а търговията с книжата стартира от 10 септември. Емисията е в размер на 21 млн. лв., разпределена в 2.1 млн. акции с номинална стойност 10 лв. всяка. Присвоеният борсов код е ERGC3.
През юли дружеството осъществи първично публично предлагане на 700 000 хил. акции с номинална стойност 10 лв. и емисионна стойност 20 лева.
Представляващ дружеството, което ще секюритизира недвижими имоти, е Анна Петрова Цанкова-Бонева, която е изпълнителен директор. Набраните средства ще се използват за строеж на търговски и логистични центрове във Варна, Бургас, Стара Загора и София. Общо предвидените инвестиции в проектите възлизат на 50 млн. евро, като ще се осъществят на няколко етапа до 2011 г., като парцелите само по проект София ринг са с площ около 140 хил. кв. метра.
Българо-американски инвестиционен фонд и Българо-американска кредитна банка АД са учредители на дружеството със специална инвестиционна цел.
До момента учредителите са създали още два фонда за инвестиции в недвижими имоти - И Ар Джи Капитал 1 АДСИЦ и И Ар Джи Капитал 2 АДСИЦ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във